Šamanské a celostní léčení, Medicínský kruh

Kruh zachovává jedinečnost a současně sjednocuje, obsahuje všechny možnosti. 

Záměrem Cest kruhu je léčit, propojovat, inspirovat při hledání Cesty, harmonie a celistvosti.
Chce podporovat tvořivý rozvoj lidských bytostí k prospěchu Matky Země a všech jejich dětí.  

Tento medicínský kruh zve hledající k rozvoji vlastní zkušenosti, vzájemné podpoře,
inspiruje se spirituálními tradicemi předků, léčitelstvím, šamanismem a Rudou stezkou. 

CESTY KRUHU

Vítejte na Cestách kruhu, jsme příbuzní na cestách kruhu života.

Obraz189.jpg
JEZÍRKO LAŽÁNKY.jpg
Obraz313.jpg
Obraz020.jpg
Jsme dětmi Matky Země a Praotce Slunce a všichni jsme příbuzní - jak lidé, tak rostliny, zvířata, kameny, vody.... 

Společně i sami můžeme vytvářet svou životní skutečnost, učit se, léčit, snít. 
Kruh zachovává individualitu a zahrnuje celek, je v něm obsaženo vše. Sami i společně, jakkoli to je, jsme jedna rodina. 

Přišli jsme dokonalí s Darem Života a stali se poutníky na jeho cestách. Potkáváme i vytváříme světlo, temnotu, radosti, smutky, naplnění i zklamání, připoutanost i osvobození.....a učíme se být vědomými. 
Někdy se ztratíme a ptáme se kdo jsme, proč jsme tady a kam jdeme? Kam vedou naše cesty, s čím a s kým jsou propojeny - svobodně nebo závisle? Žijeme vlastní život, nebo život podle někoho jiného? 

Ztrácíme-li sebe sama a z nedostatku lásky, vědomí, pokory a respektu i spojení s ostatními bytostmi, s předky, s Vesmírem a jeho zákony, pak časem ztrácíme sílu, směřování nebo onemocníme. Není to trest ani odměna, je to jen zpráva, že jsme sešli z Cesty. 

Je cesta zpět k harmonii s přirozeným celkem možná? A jak se potom léčit? Udělá to někdo za nás? Můžeme si věřit? Potřebujeme odpovědi, nebo stačí otázky? 
Jako děti Matky Země a Praotce Slunce už vše, co potřebujeme, máme v sobě.

"My jsme ti, na které jsme čekali"...., vzkazují starší národa Hopi.

"Cesty kruhu" - Medicínský kruh, propojení kruhů

Kruh je magický jev, žije svým životem smrti a znovuzrození. 
Cesty kruhu jsou otevřen všem, kteří hledají svou Medicínu - způsob jak naplnit svůj Posvátný Sen Duše, skutečný smysl svého života. 
Všichni jsme rodina, jsme si navzájem bratry, učiteli. Kruh a témata jeho činnosti jsou spoluvytvářeny všemi jeho účastníky. Inspirujeme se podporujeme, věnujeme se osobnímu rozvoji, meditacím, léčení, šamanismu.

"Probuzení" -  úvod do medicínské cesty
Koncipováno jako základní výcvik v šamanských dovednostech. Skupina pomáhá hledajícím a začátečníkům najít základní orientaci a dát jim nástroje a dovednosti, které jsou potřebné pro šamanskou práci, osobní rozvoj. 
T
"Oshovy aktivní meditace" -  Otevřená skupina. Společný prožitek pro již meditující i pro začátečníky,kterým pomůžeme okusit chuť meditací. 
Aktivní Oshovy meditace - Dynamická, Kundalini, Nadabrahma, Nataraj, No dimension, Hara meditace a další. 

"Vraní kruh" uzavřená pokročilejší medicínská skupina se setkává jedenkrát až dvakrát měsíčně.
Některá její setkání mohou být otevřená pro veřejnost. 


Témata i data setkání jsou zveřejňována na těchto stránkách v oddíle "Akce". 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one