Šamanské a celostní léčení, Medicínský kruh

Kruh zachovává jedinečnost a současně sjednocuje, obsahuje všechny možnosti. 

Záměrem Cest kruhu je léčit, propojovat, inspirovat při hledání Cesty, harmonie a celistvosti.
Chce podporovat tvořivý rozvoj lidských bytostí k prospěchu Matky Země a všech jejich dětí.  

Tento medicínský kruh zve hledající k rozvoji vlastní zkušenosti, vzájemné podpoře,
inspiruje se spirituálními tradicemi předků, léčitelstvím, šamanismem a Rudou stezkou. 

Rubriky

Vítejte na Cestách kruhu, jsme příbuzní na cestách kruhu života.

Jsme všichni děti jedné Matky Země a jsme příbuzní. Společně i sami můžeme vytvářet svou životní skutečnost, učit se, léčit, snít.
Kruh zachovává individualitu a zahrnuje celek, je v něm obsaženo vše. Sami i společně, jakkoli to je, jsme blízcí příbuzní.

Přišli jsme dokonalí s Darem Života a stali se poutníky na jeho cestách. Potkáváme světlo, temnotu, radosti, smutky, naplnění i zklamání, připoutanost i osvobození.....a učíme se být vědomými.
Někdy se ztratíme a ptáme se kdo jsme, proč jsme tady a kam jdeme? Kam vedou naše cesty, s čím a s kým jsou propojeny - svobodně nebo závisle? Žijeme vlastní život, nebo život podle někoho jiného?

Ztrácíme-li sebe sama a z nedostatku lásky, vědomí, pokory a respektu i spojení s ostatními bytostmi, s předky, s Vesmírem a jeho zákony,
pak časem ztrácíme sílu, směřování nebo onemocníme. Není to trest ani odměna, je to jen zpráva, že jsme sešli z cesty.

Je cesta zpět k harmonii s přirozeným celkem možná? A jak se potom léčit? Udělá to někdo za nás? Můžeme si věřit? Potřebujeme odpovědi, nebo stačí otázky?
Jako děti Matky Země a Praotce Slunce už vše, co potřebujeme máme v sobě.

"My jsme ti, na které jsme čekali"...., vzkazují starší národa Hopi.
MEDICÍNSKÉ KOLO.jpg
2011-06-19 08.45.13.jpg
19. leden 2016 - 17 - 18 hodin
OSHO  NATARAJ  -  taneční  meditace
Nataraj je energií tance, která nás přivede do totální meditace,
kde zmizí všechna vnitřní rozdělení a zůstane jemné uvolněné podvědomí.


Osho:  "Zapomeňte na tanečnici, centrum ega. Staňte se tancem. To je meditace. Tančete tak hluboce, že
zapomenete, že tančíte a ucítíte, že jste tanec. Tanečník musí odejít a zůstane jen tanec. Rozdělení musí zmizet, to je meditace. A buďte hraví." 

Meditace má tři fáze
---V první fázi tančíme se zavřenýma očima jako posedlí. Zcela se odevzdáme svému podvědomí. Nic neřídíme, nic nesledujeme, jsme zcela v tanci. 
---Ve druhé fázi ležíme v tichu a klidu. 
---Ve třetí fázi tančíme na oslavu a užíváme si to. 

Přihlášky - jispilka@gmail.com, 603 480 321 
Místo: Surya yoga studiu, E.F.Buriana 869/4a, 736 01, Havířov - 3,patro bytové části domu Redon
Příspěvěk 100 KČ
Která meditace bude příště a její popis viz: 
http://www.cestykruhu.webgarden.cz/rubriky/akce-kruhu


Těšíme se na vás Ranbir, Chandra, Navala
Přehled, podrobnosti níže: 

ÚTERNÍ  setkávání  od  září  2016
Studentská 1548/26, 736 01 Havířov Podlesí 736 01 (Přístavba zdravotního střediska, vchod za rohem zezadu "Naše místo")
Mapka:  
https://mapy.cz/s/13rya
viz i www.nasemisto.cz
MHD Havířov - autobusy číslo: 


ŠAMANSKÁ setkání  -  1. a 3.  Ú T E R Ý  v měsíci   16 - 20h.  Program bude do týdne

OSHO MEDITACE  -  2. a 4.  Ú T E R Ý  v měsíci  16.00 - 17.00, možnost sdílení po meditaci

__________
ZÁŘÍ
4.9.                Prostor pro Medicínskou stezku (sdílení a léčení, bubnování, zpěv, tanec....) 
13.9.               OSHO  KUNDALINI  meditace   
 
20.9.               Vraní  kruh
23/24.9.          Sweatlodge v Klokočově (podzimní rovnodennost)

24.9.               "Probuzení" - Šamanská stezka  I/5. část   +  OSHO Dynamická meditace   (Pokud nebude Sweatlodge v Klokočově)
27.9.               OSHO  NATARAJ  meditace  
_________
ŘÍJEN
4.10.               
Prostor pro Medicínskou stezku (sdílení a léčení, bubnování, zpěv, tanec....)      
10.10.             
Hopi oheň (dále vždy v den s číslem odpovídajícím číslu příslušného měsíce:  6.6.,  7.7.,  8.8., 9.9., 10.10., 11.11., 12.12.2016.
11.10.              OSHO No dimensions meditace  
18.10.              
Vraní  kruh 
25.10.              OSHO meditace dýchání do čaker
29.10.              
"Probuzení" - Šamanská stezka  1. část úvodního běhu   +  OSHO Dynamická meditace   
 

20.července 2019
Potní chýše - Sweatlodge, Inipí v rámci Léčivého kruhu


Informace pro ty, kteří půjdete do potní chýře poprvé
Obřad proběhne v pozdních odpoledních a večerních hodinách 20.7.2019 v rámci Léčivého kruhu - viz předchozí informace o akci. 


--Tento obřad je velmi posvátný, zrodil se u původních Američanů. Za pomoci záměru, pokory a všech posvátných sil Univerza
se modlíme ke Stvořiteli, vzdáváme mu i ostatním silám dík. 

Jdeme se čistit, léčit a modlit nejen za sebe, ale za všechny naše příbuzné na Matce Zemi a v Univerzu. 
Zúčastníme se alchymického milostného spojení našich Prarodičů - Matky Země, kterou symbolizuje samotná chýše 
a Praotce Slunce, jehož představuje oheň. Z jejich milostného spojení jsme vzešli. 

---Pokud jsme k sobě poctiví, máme příležitost nechat zemřít tu část naší bytosti, kterou potřebujeme odložit,
aby se mohla zrodit nebo oživit ta část, která souvisí s naší esencí, s Posvátným Snem naší duše: 

--Smrt je zde nástrojem transformace, který umožní osvobození od starých nepotřebných vzorců chování, pocitů viny, pochybností o sobě, od starostí, svých nevědomých přidružených "vlastností", či námi nebo druhými vytvořených "démonů", jakými mohou být nenávist, sebepodceňování, narcismus, netrpělivost, závist, žárlivost, beznaděj a další....... Můžeme požádat o jejich odnětí nebo o pomoc k započetí procesu jejich zvědomění a přijetí jako naší temnoty. Následně můžeme tuto temnotu, vše nepotřebné rozpouštět, propouštět a nahrazovat ji láskou, světlem. Při tom si zachováme energii, která byla naší temnotou poutána a měla ovládající charakter, ale tentokrát si ji můžeme vědomě vzít a použít ke svému znovuzrození, pro své tvořivé projekty. 
--Znovuzrozením rozumíme probuzení do nového života s Vizí, která je opravdová a vychází z propojení našeho skutečného autentického bytí a Posvátného Snu naší duše, účelu našeho současného vtělení. Je vždy jedinečná, vaše, a je v ní život, láska, světlo, vědomí, radost. 


Je mnoho tradic, v jejichž duchu tyto obřady probíhají. Z vděčnosti a v respektu ke svým učitelům se necháme inspirovat způsobem, jakým je obřad veden u kmene Lakota Sioux, Černonožců, Mayů.
Předem budete s obřadem podrobně seznámeni. 


---ZÁMĚR - Pro obřad je velmi důležité mít svůj záměr, v tomto případě to může být záměr, který máte pro celý Léčivý kruh.
Při hledání záměru můžete zkusit vstoupit prvotně do svého nitra, do pocitů v těle, v břiše, hrudníku, hlavě, končetinách. 

Vnímejte co a kde cítíte a potom si všimněte, co je za tím pocitem schováno, a vaše bytost ucítí a pochopí potřeby
pro toto období vašeho života.
Můžete pozvat i svůj Posvátný Sen Duše, aby vám odkryl, co hledáte.

Záměr vychází ze srdce, z našich skutečných potřeb, nevychází z hlavy. Myšlení nám jej pouze pomůže zformulovat. Takže především potřebujeme vstoupit, upřít pozornost od svého nitra, do svých pocitů. 

---Poznámka k daru VIZE a k obřadu Potní chýše
Vize i záměr mohou přijít v určité chvíli života spontánně, ale také za mimořádných okolností, v průběhu šamanského cestování, při meditaci, půstu nebo zejména na Vision Questu. 
Ale příchodem Vize můžeme být obdarováni i v průběhu Sweatlodge. Záleží však na tom, co vše do toho dáme. 
Když budeme chtít zachovat svůj "třpytivý obraz", který si vytvořilo naše nepravé Ego, obvykle nic nepřijde, 
protože předstírání zrodí jen předstírání - falešnou odpověď. 
Záměr, vize obvykle nepřicházejí jako myšlenka, ale jako často jako obrazy, zvuky vůně, pocity v těle a zrcadlení, které nám posílá existence v přírodě i v denním životě a jen vy mu porozumíte. 
Takže se můžete se věnovat i tomu, co před sebou samými skrýváte, co z toho chcete ve svém životě přijmout, abyste to mohli transformovat nebo propustit, co odpustit sobě, nebo druhým, co darovat, nebo naopak co přijmout a ponechat si, co si chcete do svého života přivolat, za co děkovat. 

---Při obřadu budeme oblečení (bavlna, len) - NIKOLI umělé vlákno!!!. 
Vezměte dva ručníky, jeden do potní chýše, druhý na utření po koupeli po obřadu. 
Muži krátké kalhoty, event. triko. Ženy mohou být oblečeny stejně, nebo si mohou obléci šaty, prostěradlo...
---Vysvětlení: Vím, že řada z Vás nemá problém s nahotou, na svět jsme přišli nazí a zase tak budeme odcházet, některé kmeny to tak dělají dodnes, lidské tělo je posvátné a není na něm nic nečistého.
Ale budeme respektovat ty, kteří si teprve budou léčit nepřirozený stud a proto budeme oblečení! 

--Do chýše neberte žádné kovové předměty - ani prsteny, ani náušnice, hrozilo by popálení. 
--Můžete si sebou vzít své posvátné a silové předměty blízké vašemu srdci a nechat je během rituálu na oltáři na Cestě Srdce, která spojuje Praotce Slunce a Matku Zemi, aby se nabily energií tance našich prarodičů, znovuzrození, proměny, lásky, motliteb a všech bytostí Univerza, které nás budou podporovat. Je užitečné si tyto předměty vložit do koženého nebo plátěného váčku. 
---Poznámka k menstruaci:  Tradičně do sweatlodge nevstupují menstruující ženy. Ale tradice nám přinášejí nejen růst, ale i stagnaci.
I tradice jsou živé a mění se. Budeme se modlit, aby tyto ženy mohly do potní chýše vstoupit. 

Pozn.: Účastnil jsem se sweatlodge, v níž byly přítomny menstruující ženy a mohu říci, že obřad byl pro ostatní účastníky
stejně silný jako jindy..... Argument, že se duchové věnují jen těmto ženám nyní pravdivý. 

---Prosím ty z Vás, kteří trpíte nějakou nemocí, nebo máte nějaké tělesné nebo duševní potíže, užíváte léky, abyste mne před obřadem informovali, domluvíme se jak přizpůsobit své chování, případně obřad, aby byl pro Vás bezpečný a přínosný. 
V den obřadu je tradiční půst, případně můžete lehce posnídat, jíst zeleninu. Diabetici mají zvláštní režim. Předem můžete pít. 
Po obřadu si navzájem poděkujeme, poděkujeme Bratru Ohni a všem Duchům, kteří nás provázeli, pomáhali nám.
--Obřad Posvátné dýmky, Channupy bude v závěru abychom ji vykouřili s provázejícími Duchy 
a vyšleme jim své děkovné motlitby. 
--Hostina: Po obřadu bude také hostina, proto, prosím, přineste nějaké šťavnaté ovoce, zeleninu, které jsou po obřadu zvlášť žádané. 
Ale může to být cokoli....
--Dar (čistý tabák bez přísad, kamínek, předmět, který jste vytvořili...stačí symbolický) pro správce území, kde se obřad vykonává a pro ceremoniáře jsou tradicí a udržuje harmonii.  

Rámcový  PROGRAM na rok 2020


Šamanismus  a  OSHO aktivní meditace

8.únor  7.30 - 8.30:  OSHO Dynamická meditace
8.únor  9 - 16h:  Šamanská stezka I

7.březen  7.30 - 8.30:  OSHO meditace Dýchání do čaker

7. březen  9- 16h:  Šamanská stezka II

4.duben  7.30 - 8.30:  OSHO meditace Zvučení do čaker
4. duben  9- 16h:  Šamanská stezka III

16.květen  7.30 - 8.30:  OSHO Kundalini meditace
16. květen  9- 16h:  Šamanská stezka IV


V červenci - srpnu 4- denní Léčivý kruh
                      


Září - termín bude upřesněn

Říjen - termín bude upřesněn

Listopad - virtuální setkání: Vybraná Maysko-Toltécká energetická cvičení /Zoom/

Prosinec - jako v listopadu 

Pro cvičení, šamanská setkání i meditace doporučujeme vnosit si volný oděv, ve kterém se můžete i zapotit, ev. přezůvky. 


Setkávání po domluvě - bezprostřední oznámení a bližší nformace o setkání viz níže. 

Místo:
Studentská 1548/26, Havířov Podlesí (Přístavba zdravotního střediska, vchod za rohem zezadu "Naše místo")

Mapka: https://mapy.cz/s/13rya
MHD Havířov - autobusy číslo:  404, 408, 414, 415 - zastávka Zdravotní středisko na Dlouhé třídě
                                             403, 405, 409, 412 - zastávka Bezručova na Studentské
Jízdní řády linek najdete po rozkliku odkazu mapka: --Červeně je označeno "Naše místo",
                                                                          --modře označeny zastávky autobusů. 
                                                                          --Klikněte na zastávku - vpravo uvidíte linky,
                                                                          --klikněte na vybranou linku a objeví se jízdní řád

 
7. března 2020 - sobota

OSHO meditace DÝCHÁNÍ DO ČAKER                              Komentář převzat z www.osho.com

Tato aktivní meditace používá hluboké rychlé dýchání a pohyby těla, aby otevřela a vnesla vědomí, vitalitu a ticho 
do každé ze sedmi čaker i do vašeho života. 

Tato meditace se nejlépě dělá s prázdným žaludkem. 

Hudba a zvonky podporují proces a signalizují začátek každé fáze. Meditace se provádí se specifickou hudbou (Osho Chacra Breathing Meditation music), která označuje a energeticky podporuje každou fázi. 

* Všechny čakry leží hluboko uvnitř spíše než na povrchu těla. Následující "mapa" se používá k určení jejich
přiblížného umístění. 

1. Kořenová základní čakra  - Sexuální centrum, malá pánev
2. Sakrální (křížová, druhá) čakra - pod pupkem v místě dělohy
3. Čakra solárního plexu - v nadbřišku nad pupkem pod hrudní kostí
4. Srdeční čakra -  střed hrudi v místě srdce
5. Krční čakra - krk. 
6. Čakra třetího oka - mezi a lehce nad obočími
7. Korunní čakra - na temeni hlavy

Instructions:
The meditation lasts one hour and has two stages. It ends when you hear three gongs. Keep your eyes closed throughout. 

First stage: 45 minutes
Stand with your feet a little apart, your body loose and relaxed. With open mouth breathe deeply and rapidly into the first chakra, with equal emphasis on in and out breaths. Keep your attention in the pelvic area, where the first chakra is located. Breathe in a rhythm that feels comfortable and become aware of the feelings and sensations of the chakra. 

Each time you hear a bell, move this same deep, rapid breathing up to the next chakra, letting your breathing become more rapid and gentler. You will take about twice as many breaths in the seventh chakra than in the first.  

You can shake, stretch, rotate or move your body and hands as you feel, but your feet stay in one spot. Once you set the breathing and body in motion, the movement will become continuous and effortless. Your awareness remains primarily with the sensations of the chakras. 

After breathing in the seventh chakra, you will hear three bells. Now let your breath and awareness turn and fall back down through each chakra, your breath slowing from chakra to chakra. You have about two minutes to reach back to the first chakra. Let the whole chakra spectrum from top to bottom blend into one rainbow of energy. 

After this sequence, stand silently for a moment, then start the next sequence. You will complete three full sequences upward and downward.

Second stage: 15 minutes
After the third breathing sequence, sit relaxed and in silence. Remain a witness to whatever is happening within, without judgment.

Pjjďěte alespoň 5minut předem, abyste se stačili převléci. Vezměte si volné oblečení, ve kterém se můžete zapotit. 

________________________________________________________________
OSHO DYNAMICKÁ MEDITACE                                      Převzato z www.osho.com

Tato meditace je rychlou, intenzivní a přímou cestou k prolomení starých, zakořeněných vzorců v mysli ("mysli těla"), které nás vězní v minulosti a k prožitku svobody, svědeckého vědomí, ticha a míru, které jsou ukryty za vězeňskými zdmi. 
Úmyslem je provádět tuto meditaci časně ráno, kdy jak Osho vysvětluje, "ožívá celá příroda, noc odešla, slunce vychází a vše se stává vědomým a bdělým. 

V této meditaci musíte být neustále bdělí, vědomí, uvědomte si vše, co děláte.  První fáze dýchání
; druhá fáze katerze;  třetí mantra "Hu". Zůstaňte svědkem. Neztraťte se. Během dýchání na to můžete zapomenout;  můžete splynout s dechem natolik, že můžete zapomenout být svědkem. Ale pak minete smysl. 
Dýchejte tak rychle, hluboce, jak je to možné, vneste do toho celou svou energii, ale stále zůstávejte svědkem. Sledujte, co se děje jako pouhý divák, jakoby se celá věc děla někomu jinému, jakoby se celá věc děla v těle a vědomí se na to dívalo z vašeho středu. Toto svědectví musí být vneseno do všech těchto tří fází. A když vše skončí a vě čtvrté fázi se stanete zcela nečinnými, zamrzlými, pak bdělost dosáhne vrcholu." Osho 

 
Instrukce 
Meditace trvá hodinu a má pět fází. Celou dobu mějte zavřené oči, můžete použít šátek. Můžete ji provádět sami, ale je mnohem účinnější, pokud ji provádíte s ostatními. 

 
První fáze: 10minut
Dýchejte chaoticky nosem, ať je dýchání intenzivní, hluboké, rychlé, bez rytmu, bez dechových vzorců - a vždy se soustřeďte na výdech. Tělo se o nádech postará. Dech by se měl dostat hluboko do plic. Dělejte to tak rychle a prudce, jak můžete, až se doslova stanete dechem. Použijte přirozené pohyby těla, abyste pomohli vybudovat svou energii. Pociťujte jak roste, ale v první fázi ji neuvolňujte. 

Druhá fáze: 10 minut
VYBUCHNĚTE! ... Nechejte odejít vše, co potřebuje být vyvrženo.  Následujte své tělo. Dejte tělu svobodu vyjádřt vše, co tam je. Úplně se zblázněte. Ječte, řvěte, plačte, skákejte, kopejte, třeste se, tančete, zpívejte, smějte se udržujte celé své tělo v pohybu. Malé hraní vám často pomůže nastartovat. Nikdy nedovolte mysli, aby zasahovala do toho, co se děje. Vědomě se zblázněte, buďte totální. 
Třetí fáze: 10 minut
S pažemi vzpaženými nad hlavou skákejte a křičte mantru "Hu! Hu! Hu!" z co největší hloubky. Pokaždé, když dopadnete na chodidla, nechejte zvuk udeřit do vašeho sexuálního centra. Dejte do toho vše, co máte, zcela se vyčerpejte. 
Čtvrtá fáte: 15 minut
STOP!  Zamrzněte, ať jste kdekoliv, v jakékoli pozici. Nijak tělo neupravujte. Kašel, pohyb, cokoli zadrží proud energie a úsilí bude ztraceno. Buďte pozorovateli všeho, co se s vámi děje. 
Pátá fáze: 15 minut 
Oslavujte s hudbou a tancem vyjádřete cokoli je ve vás i kolem vás. Svou živost přeneste do celého dne.  

Pokud vám váš meditační prostor zabraňuje dělat hluk, pak můžete dělat tichou alternativu: Místo zvuků se v katerzní fázi naplno
vyjádřete pohybem těla. Ve třetí fázi můžete zvuk "Hu" tiše vydávat uvnitř a pátá fáze se může stát výrazovým tancem. 
Abychom se mohli pružně a rychle domlouvat, prosím Vás, abyste při přihlašování uvedli
- své jméno a příjmení,
- na kterou akci se hlásíte,
- svůj kontakt - email, telefon

Zájemci o účast na akcích se mohou přihlásit na těchto mailových adresách, nebo telefonem:

email:
nebeskykruh@gmail.com,
cestykruhu@wgz.cz

mobil: 603 480 321
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "9893"
Ahoj Juro, měli jsme v záměru přijet s Tomem Jelenem, ale ze zdravotních problémů Tomáše to odkládáme. Děkujeme. Zdraví Vás všechny Jara HE
Super!!! Mi šíleně líbilo!!!!!!!!!!! smiley
Free download idm download
Мдя , Грустновато nějak!!!!!!!!!!!!! 8-O
Game pc sniper elite 3
Na této stránce si můžete stáhnout zdarma smiley
Fifa 12 cd key dowland Watch dogs nejde spustit
Ahoj Juro, čekám, až budeš v Raškovicích. (S)Mějte se.
Ahoj. Pěkné, jsme s Tebou.
Doporučuji stránky o šamanismu http://www.okobohu.cz/
Posílám odkaz na videa z jógy smíchu Dr. Nešpora: http://www.youtube.com/user/drnespor
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one