Šamanské a celostní léčení, Medicínský kruh

Kruh zachovává jedinečnost a současně sjednocuje, obsahuje všechny možnosti. 

Záměrem Cest kruhu je léčit, propojovat, inspirovat při hledání Cesty, harmonie a celistvosti.
Chce podporovat tvořivý rozvoj lidských bytostí k prospěchu Matky Země a všech jejich dětí.  

Tento medicínský kruh zve hledající k rozvoji vlastní zkušenosti, vzájemné podpoře,
inspiruje se spirituálními tradicemi předků, léčitelstvím, šamanismem a Rudou stezkou. 

Akce kruhů

NADCHÁZEJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE
ženy v plamenech.jpg
tanec u ohně.jpg
zdeněk i.jpg
modlitba.jpg
________________________________________________________________
TANEC - NATARAJ.JPG
meditacni s Oshem upraveny.jpg
MEDITUJÍCÍ.jpg
dynamic.jpg

Rámcový  PROGRAM na rok 2020


Šamanismus  a  OSHO aktivní meditace

8.únor  7.30 - 8.30:  OSHO Dynamická meditace
8.únor  9 - 16h:  Šamanská stezka I

7.březen  7.30 - 8.30:  OSHO meditace Dýchání do čaker

7. březen  9- 16h:  Šamanská stezka II

4.duben  7.30 - 8.30:  OSHO meditace Zvučení do čaker
4. duben  9- 16h:  Šamanská stezka III

16.květen  7.30 - 8.30:  OSHO Kundalini meditace
16. květen  9- 16h:  Šamanská stezka IV


V červenci - srpnu 4- denní Léčivý kruh
                      


Září - termín bude upřesněn

Říjen - termín bude upřesněn

Listopad - virtuální setkání: Vybraná Maysko-Toltécká energetická cvičení /Zoom/

Prosinec - jako v listopadu 

Pro cvičení, šamanská setkání i meditace doporučujeme vnosit si volný oděv, ve kterém se můžete i zapotit, ev. přezůvky. 


Setkávání po domluvě - bezprostřední oznámení a bližší nformace o setkání viz níže. 

Místo:
Studentská 1548/26, Havířov Podlesí (Přístavba zdravotního střediska, vchod za rohem zezadu "Naše místo")

Mapka: https://mapy.cz/s/13rya
MHD Havířov - autobusy číslo:  404, 408, 414, 415 - zastávka Zdravotní středisko na Dlouhé třídě
                                             403, 405, 409, 412 - zastávka Bezručova na Studentské
Jízdní řády linek najdete po rozkliku odkazu mapka: --Červeně je označeno "Naše místo",
                                                                          --modře označeny zastávky autobusů. 
                                                                          --Klikněte na zastávku - vpravo uvidíte linky,
                                                                          --klikněte na vybranou linku a objeví se jízdní řád

 
7. března 2020 - sobota

OSHO meditace DÝCHÁNÍ DO ČAKER                              Komentář převzat z www.osho.com

Tato aktivní meditace používá hluboké rychlé dýchání a pohyby těla, aby otevřela a vnesla vědomí, vitalitu a ticho 
do každé ze sedmi čaker i do vašeho života. 

Tato meditace se nejlépě dělá s prázdným žaludkem. 

Hudba a zvonky podporují proces a signalizují začátek každé fáze. Meditace se provádí se specifickou hudbou (Osho Chacra Breathing Meditation music), která označuje a energeticky podporuje každou fázi. 

* Všechny čakry leží hluboko uvnitř spíše než na povrchu těla. Následující "mapa" se používá k určení jejich
přiblížného umístění. 

1. Kořenová základní čakra  - Sexuální centrum, malá pánev
2. Sakrální (křížová, druhá) čakra - pod pupkem v místě dělohy
3. Čakra solárního plexu - v nadbřišku nad pupkem pod hrudní kostí
4. Srdeční čakra -  střed hrudi v místě srdce
5. Krční čakra - krk. 
6. Čakra třetího oka - mezi a lehce nad obočími
7. Korunní čakra - na temeni hlavy

Instructions:
The meditation lasts one hour and has two stages. It ends when you hear three gongs. Keep your eyes closed throughout. 

First stage: 45 minutes
Stand with your feet a little apart, your body loose and relaxed. With open mouth breathe deeply and rapidly into the first chakra, with equal emphasis on in and out breaths. Keep your attention in the pelvic area, where the first chakra is located. Breathe in a rhythm that feels comfortable and become aware of the feelings and sensations of the chakra. 

Each time you hear a bell, move this same deep, rapid breathing up to the next chakra, letting your breathing become more rapid and gentler. You will take about twice as many breaths in the seventh chakra than in the first.  

You can shake, stretch, rotate or move your body and hands as you feel, but your feet stay in one spot. Once you set the breathing and body in motion, the movement will become continuous and effortless. Your awareness remains primarily with the sensations of the chakras. 

After breathing in the seventh chakra, you will hear three bells. Now let your breath and awareness turn and fall back down through each chakra, your breath slowing from chakra to chakra. You have about two minutes to reach back to the first chakra. Let the whole chakra spectrum from top to bottom blend into one rainbow of energy. 

After this sequence, stand silently for a moment, then start the next sequence. You will complete three full sequences upward and downward.

Second stage: 15 minutes
After the third breathing sequence, sit relaxed and in silence. Remain a witness to whatever is happening within, without judgment.

Pjjďěte alespoň 5minut předem, abyste se stačili převléci. Vezměte si volné oblečení, ve kterém se můžete zapotit. 

8. února 2020 9 - 17h
               
Šamanská stezka - "Probuzení" - 2.část

Praktický seminář pro zájemce o šamanské léčebné techniky a medicínskou cestu
Program: Opakování: Druhy skutečnosti, šamanský stav vědomí a způsoby jeho navození, 
    
             Spojení s duchovním světem, kanály vnímání
                 
Meditace a šamanismus. OSHO meditace dýchání do čaker. 
                 Energetický útok a zněčištění
                 -- Ochrana - možnosti a je vůbec potřebná?  
                 -- Očista - co očisťujerme a proč
                 Šamanské cestování za spojenci - Silové zvíře. Duchovní průvodce

                 Medicínský kruh 

Sebou:  Zápisník a psací potřeby
               Volné oblečení, ve kterém se můžete zapotit (ev. triko na převlečení), šátek na oči,
               Jídlo, pití na svačinu a oběd, případně je možno si objednat dovoz jídla.
               Silový předmět, chřestidlo, buben. 
Pokud již máte

Přihlášky  - Mobil: 603 480 321, možno poslat i SMS 
                    mail: 
jispilka@gmail.com, cestykruhu@wgz.cz, 

Cena:  -- 500 Kč,  nezaměstnaní event. barterová dohoda.
            -- Studenti, matky na mateřské dovolené, důchodci: 200 Kč
            -- Členové Vraního kruhu:  Příspěvek na nájem 

              

Zdravím vás, Balam Ku Ranbir Vlk

20.července 2019
Potní chýše - Sweatlodge, Inipí v rámci Léčivého kruhu


Informace pro ty, kteří půjdete do potní chýře poprvé
Obřad proběhne v pozdních odpoledních a večerních hodinách 20.7.2019 v rámci Léčivého kruhu - viz předchozí informace o akci. 


--Tento obřad je velmi posvátný, zrodil se u původních Američanů. Za pomoci záměru, pokory a všech posvátných sil Univerza
se modlíme ke Stvořiteli, vzdáváme mu i ostatním silám dík. 

Jdeme se čistit, léčit a modlit nejen za sebe, ale za všechny naše příbuzné na Matce Zemi a v Univerzu. 
Zúčastníme se alchymického milostného spojení našich Prarodičů - Matky Země, kterou symbolizuje samotná chýše 
a Praotce Slunce, jehož představuje oheň. Z jejich milostného spojení jsme vzešli. 

---Pokud jsme k sobě poctiví, máme příležitost nechat zemřít tu část naší bytosti, kterou potřebujeme odložit,
aby se mohla zrodit nebo oživit ta část, která souvisí s naší esencí, s Posvátným Snem naší duše: 

--Smrt je zde nástrojem transformace, který umožní osvobození od starých nepotřebných vzorců chování, pocitů viny, pochybností o sobě, od starostí, svých nevědomých přidružených "vlastností", či námi nebo druhými vytvořených "démonů", jakými mohou být nenávist, sebepodceňování, narcismus, netrpělivost, závist, žárlivost, beznaděj a další....... Můžeme požádat o jejich odnětí nebo o pomoc k započetí procesu jejich zvědomění a přijetí jako naší temnoty. Následně můžeme tuto temnotu, vše nepotřebné rozpouštět, propouštět a nahrazovat ji láskou, světlem. Při tom si zachováme energii, která byla naší temnotou poutána a měla ovládající charakter, ale tentokrát si ji můžeme vědomě vzít a použít ke svému znovuzrození, pro své tvořivé projekty. 
--Znovuzrozením rozumíme probuzení do nového života s Vizí, která je opravdová a vychází z propojení našeho skutečného autentického bytí a Posvátného Snu naší duše, účelu našeho současného vtělení. Je vždy jedinečná, vaše, a je v ní život, láska, světlo, vědomí, radost. 


Je mnoho tradic, v jejichž duchu tyto obřady probíhají. Z vděčnosti a v respektu ke svým učitelům se necháme inspirovat způsobem, jakým je obřad veden u kmene Lakota Sioux, Černonožců, Mayů.
Předem budete s obřadem podrobně seznámeni. 


---ZÁMĚR - Pro obřad je velmi důležité mít svůj záměr, v tomto případě to může být záměr, který máte pro celý Léčivý kruh.
Při hledání záměru můžete zkusit vstoupit prvotně do svého nitra, do pocitů v těle, v břiše, hrudníku, hlavě, končetinách. 

Vnímejte co a kde cítíte a potom si všimněte, co je za tím pocitem schováno, a vaše bytost ucítí a pochopí potřeby
pro toto období vašeho života.
Můžete pozvat i svůj Posvátný Sen Duše, aby vám odkryl, co hledáte.

Záměr vychází ze srdce, z našich skutečných potřeb, nevychází z hlavy. Myšlení nám jej pouze pomůže zformulovat. Takže především potřebujeme vstoupit, upřít pozornost od svého nitra, do svých pocitů. 

---Poznámka k daru VIZE a k obřadu Potní chýše
Vize i záměr mohou přijít v určité chvíli života spontánně, ale také za mimořádných okolností, v průběhu šamanského cestování, při meditaci, půstu nebo zejména na Vision Questu. 
Ale příchodem Vize můžeme být obdarováni i v průběhu Sweatlodge. Záleží však na tom, co vše do toho dáme. 
Když budeme chtít zachovat svůj "třpytivý obraz", který si vytvořilo naše nepravé Ego, obvykle nic nepřijde, 
protože předstírání zrodí jen předstírání - falešnou odpověď. 
Záměr, vize obvykle nepřicházejí jako myšlenka, ale jako často jako obrazy, zvuky vůně, pocity v těle a zrcadlení, které nám posílá existence v přírodě i v denním životě a jen vy mu porozumíte. 
Takže se můžete se věnovat i tomu, co před sebou samými skrýváte, co z toho chcete ve svém životě přijmout, abyste to mohli transformovat nebo propustit, co odpustit sobě, nebo druhým, co darovat, nebo naopak co přijmout a ponechat si, co si chcete do svého života přivolat, za co děkovat. 

---Při obřadu budeme oblečení (bavlna, len) - NIKOLI umělé vlákno!!!. 
Vezměte dva ručníky, jeden do potní chýše, druhý na utření po koupeli po obřadu. 
Muži krátké kalhoty, event. triko. Ženy mohou být oblečeny stejně, nebo si mohou obléci šaty, prostěradlo...
---Vysvětlení: Vím, že řada z Vás nemá problém s nahotou, na svět jsme přišli nazí a zase tak budeme odcházet, některé kmeny to tak dělají dodnes, lidské tělo je posvátné a není na něm nic nečistého.
Ale budeme respektovat ty, kteří si teprve budou léčit nepřirozený stud a proto budeme oblečení! 

--Do chýše neberte žádné kovové předměty - ani prsteny, ani náušnice, hrozilo by popálení. 
--Můžete si sebou vzít své posvátné a silové předměty blízké vašemu srdci a nechat je během rituálu na oltáři na Cestě Srdce, která spojuje Praotce Slunce a Matku Zemi, aby se nabily energií tance našich prarodičů, znovuzrození, proměny, lásky, motliteb a všech bytostí Univerza, které nás budou podporovat. Je užitečné si tyto předměty vložit do koženého nebo plátěného váčku. 
---Poznámka k menstruaci:  Tradičně do sweatlodge nevstupují menstruující ženy. Ale tradice nám přinášejí nejen růst, ale i stagnaci.
I tradice jsou živé a mění se. Budeme se modlit, aby tyto ženy mohly do potní chýše vstoupit. 

Pozn.: Účastnil jsem se sweatlodge, v níž byly přítomny menstruující ženy a mohu říci, že obřad byl pro ostatní účastníky
stejně silný jako jindy..... Argument, že se duchové věnují jen těmto ženám nyní pravdivý. 

---Prosím ty z Vás, kteří trpíte nějakou nemocí, nebo máte nějaké tělesné nebo duševní potíže, užíváte léky, abyste mne před obřadem informovali, domluvíme se jak přizpůsobit své chování, případně obřad, aby byl pro Vás bezpečný a přínosný. 
V den obřadu je tradiční půst, případně můžete lehce posnídat, jíst zeleninu. Diabetici mají zvláštní režim. Předem můžete pít. 
Po obřadu si navzájem poděkujeme, poděkujeme Bratru Ohni a všem Duchům, kteří nás provázeli, pomáhali nám.
--Obřad Posvátné dýmky, Channupy bude v závěru abychom ji vykouřili s provázejícími Duchy 
a vyšleme jim své děkovné motlitby. 
--Hostina: Po obřadu bude také hostina, proto, prosím, přineste nějaké šťavnaté ovoce, zeleninu, které jsou po obřadu zvlášť žádané. 
Ale může to být cokoli....
--Dar (čistý tabák bez přísad, kamínek, předmět, který jste vytvořili...stačí symbolický) pro správce území, kde se obřad vykonává a pro ceremoniáře jsou tradicí a udržuje harmonii.  
Červenec 2019
18.7. - 21.7. 2019    Léčivý kruh v Klokočově
 
 
18. - 21.července 2019
Léčivý kruh 


Klokočov - Beskydy
 
Vychází z tradičního posvátného obřadu původních Američanů, jeho hlavním záměrem je léčit. 

V medicínském kruhu, který nám nabízí všechny aspekty stvoření, budeme sdílet své radosti, bolesti, zdraví, nemoc, jistotu i pochybnost, světlo i stín..... V bezpečném prostředí vzájemné úcty, respektu, soucitu a podpory můžeme procítit a zvědomit si všechna tato témata a vytvoříme podmínky pro jejich léčení. 
Budeme se prakticky učit léčitelským dovednostem, cítění, naslouchání, přijímání, dávání, péči o svou sílu, vědomí. 
Ucítíme propojení se všemi bytostmi a budeme tak moci léčit nejen sebe a své nejbližší, ale také sedm generací našich předků i našich potomků, všechny bytosti na Matce Zemi a v našem Univerzu. 
Hoppiové říkají: "My jsme ti, na které jsme čekali."  
Mitakuye Oyasin, Všichni jsme Rodina. 

 
Vnitřní práce před léčivým kruhem
Minimálně čtyři dny předem, v průběhu obřadu i po něm je nezbytná abstinence od alkoholu a drog
Každý bude mít možnost omezit nebo vyloučit i ostatní závislosti včetně např. mobilního telefonu, cukrů, kávy, práce.... 
Záměr p
ro obřad - Je velmi užitečné mít svůj záměr, který vás povede obřadem a který chcete uskutečnit. 
Záměr nepřichází z hlavy, resp. z hlavy samotné. Při hledání záměru zkuste vstoupit do svého nitra, do pocitů v těle, v břiše, hrudníku, hlavě, končetinách. Vnímejte, co a kde cítíte a potom si všimněte, co je za tím pocitem začíná odkrývat. 
Dodejte si odvahy a vstupte do nejistoty a zkoumání, protože to vám pomůže růst, vyvíjet se a udělat potřebné změny. 
Abychom poznali své světlo, potřebujeme poznat i temnotu. Nebojte se vkročit do svých temných stránek, může to být velká zábava. 
Ucítíte, co je pro vás nejintenzivnější, je většinou to pravé. Zůstaňte u jednoduchosti.
 
PROGRAM 
Základní struktura je navržena níže a konečnou podobu vytvoříme v kruhu při navlékání korálků z vašich potřeb. 
 
Každý den (včetně čtvrtka) bude zasvěcen jednomu směru a jeho tématům - Východu, Jihu, Západu, Severu
 
Denně: Vítání Praotce Slunce (Wen De Ya Ho a jiné  písně....)
             Tanec života Tislogí
             Bubnování, zpěvy, tanec
             Sdílení
             Léčení v kruhu
             Energetická cvičení
 
--Čtvrtek odpoledne - Seznámení s pravidly obřadu Léčivého kruhu, očista účastníků a místa, promluva k Duchům místa, vytvoření Léčivého kruhu, jeho zasvěcení, přivolání Posvátných Sil a zažehnutí Posvátného Ohně, který bude hořet a provázet nás celé čtyři dny.  
- Rozebereme kostru staré potí chýše a začneme stavět novou. 
Atypicky proběhne zasvěcení a Inipí, obřad Potní chýše, až za dva dny v sobotu, protože není dost dřeva a hodně lidí se může účastnit právě až v sobotu. V modlitbách požádáme Stvořitele, Matku Zemi i Praotce Slunce o toleranci. 

--Pátek - Léčení základních pěti vnitřních zranění, program
 dle navlékání korálků (vybraná témata)
 
--Sobota - program dle navlékání korálků (vybraná témata), prostor pro Zibbiho a Janu Herotovou - sdílení učení, které nesou, moudrosti a bohatých zkušeností. 

--Neděle - ranní program, po obědě - obřad Channupy (Posvátné dýmky), In Lak´ech Ala K´In (Inlakeš Alakén), 
rozpuštění Léčivého kruhu, úklid a odjezd domů zhruba mezi 13-15h. 
 
Kromě sdílení se budeme prakticky věnovat společně vybraným tématům a technikám.
Navrhuji některé z nich, vás prosím, abyste si nachystali další témata, abychom z té hromady vybrali ty, které nejvíce potřebujeme a kterým se budeme věnovat.  

Příklady:
- Zdraví a nemoc.
- Energie její vlastnosti, proudění a stagnace a další. Jak ji ztrácíme a jak získáváme, je naše, nebo odjinud? Její zdroje, jak o ni pečovat, jak ji proměňovat. Co jsou to 
stíny, vtisky, energetická centra a jejich základní témata.
- Změněný stav vědomí, jeho využití, jak do něj bezpečně vstoupit a vrátit se zpět se zachovalou integritou.
- Ochrana - Je potřebná energetická ochrana? Jaké máme možnosti. 
- Šamanské cestování, Silové zvíře - duch ochránce, Duchovní průvodce. Zahrada srdce. 

- Zrcadlení a ochutnávka čakrového čtení
- Kruh temných a světlých šípů (jak energii získáváme a jak ji ztrácíme)
- Kruh tyranů

Základní druhy vnitřních zranění. - Odmítnutí, opuštění, křivda, ponížení, zrada. 
- Harmonie a disharmonie
- Šamanské léčení - základní možnosti informativně. 
- Bubnování a zpěvy, tanec
- Výuka písní.
- Léčivé divadlo. 
- Léčivý dotek a masáž. 
- Léčeni živly, bylinami, kameny.
- Dětské hry
Časová linka
- Jiná šamanská léčení a techniky 
- Poradní kruh. 
 
Úkoly k zamyšlení:
Jak mi druzí berou energii (čím mně úspěšně tyranizují)?
Jak já beru energii druhým (má úspěšná tyranská strategie)
Jak to vypadá, když vstoupím do role oběti? (pohyby, gesta, věty, které často opakuji)
Jak to vypadá, když vstoupím do role tyrana? (pohyby, gesta, věty, které často opakuji)
 
INIPÍ  -  Informaci pro ty, kteří půjdete do potní chýře poprvé napíšu v samostně
 
OGANIZACE
Instrukce správce území: - Doplní Luděk
 
Poznámky k organizaci od průvodce obřadem:
Začátek: 18. července 2019 se budeme scházet mezi 15-17.00h, oheň zažehneme asi v 18h.
Konec: 21. července asi do 15.00h. 
Kontakty: Správce území, Luděk Gryžbon: +420 792 364 763 
                Průvodce obřadem - Ranbir Vlk - Jura Spilka: +420 603 480 321jispilka@gmail.com
 
Přihlášky - na FB u této události, nebo mailem, či SMS mně nebo Luďkovi. 
      .....Opravdu potřebujeme přihlášky - jednak, aby bylo jasno ohledně ubytování, jednak kvůli dopravě. 
           K přihlášce napište 
- od kdy do kdy se chcete účastnit?
- chcete spát v dřevěnkách?  
- máte požadavek na postel, nebo postele?
- nebo vám stačí střecha nad hlavou a karimatka?
- chcete spát pod širákem, nebo ve stanu?
- kolik dětí berete, jak jsou velké? 
- požadavky na spolujízdu ev., zda nabízíte místo v autě. 
 
              Samotný posvátný obřad Léčivého kruhu včetně Inipí je ZDARMA
 
              HRADÍ se NÁKLADY --- Amortizace a provoz chat, nájem dřevěnice, dřevo na oheň pro obřad potní chýše, 
                    vykuřovadla, barevné příze a látky, příspěvek na benzín při spolujízdě - více organizační propozice správce území
 
Dar Posvátnému Ohni (něco, co současně symbolizuje to, čeho se chcete zbavit a co představuje váš záměr pro další období, 
a co chcete ve svém životě manifestovat. Posvátný Oheň zanese vše přímo ke Stvořiteli. (Poznámka: Jen přírodní materiály, žádná syntetika apod., žádné odpadky). 
 
Tradičně se obdarovává správce území a průvodce obřadem (čistý tabák, kameny, ozdoby, ručně vyráběné předměty a podobně....).  
 
Kontakty: Správce území, Luděk Gryžbon: +420 792 364 763 
                Průvodce - Ranbir Vlk - Jura Spilka: +420 603 480 321
 
Doprava:  
---Spolujízda - Domluvte se, prosím, u této události, ať máme všichni přehled.
                         Napište, kdo a kdy a odkud chcete jet
                                       kdo a kolik míst v autě máte, v kolik a odkud pojedete, koho berete
---Autem se dá dojet k chatě, ale parkovat budeme kousek níže, místo je bezpečné 
Kdo pojedete autem, posíláme odkaz na mapku: 
zkopírujte a vložte do horní lišty vašeho vyhledávače. Pak zvětšete, až uvidíte nápisy částí Klokočova:
Orientace na cíl: Z Hlavice - Janeskovci vede cesta vzhůru k posledním chalupám za lesem a za loukou - udělal jsem tam žlutou hvězdu 
a je to doleva a mírně dolů (západo-jiho-západně) od Zajacovci. 
---Autobusem, sjedeme pro vás ve smluvený čas k zastávce (podle jízdního řádu SAD je zastávka Klokočov Hrubý Buk, 
nebo Klokočov obecní úřad.  . 
 
Oblečení a výbava:
Počasí se může měnit, nepodceňujte!! 
Takže si přizpůsobíte výbavu podle svých potřeb a možností. 
- Budeme sedět v kruhu, cvičit, chodit na procházky, meditovat, dělat rituály, spát venku nebo uvnitř...... 
Ke zvážení - něco na sezení (tělesné limity) krém na opalování, klobouk proti slunci, pláštěnka, deka, sandály, pevnější boty do lesa a deště, 
lehké i teplé oblečení  (hory 600-1000m n.m.). Zapalovač, nůž, provázek, event, svítilnu-baterku. 
Do potní chýše krátké kalhoty, tričko, ženy totéž, nebo volné šaty a ručník, které si můžete zašpinit. 
Silové předměty, které chcete nabít obřadem - budou na stezce srdce na oltáři mezi chýší a ohněm. 
Ostatní léčitelské a šamanské potřeby - pokud něco máte - péra, vykuřovadla - šalvěj, levanduli, pelyněk, tůji apod... 
bubínky, chřestidla, kameny, atd..  - není podmínkou, budu mít nějaké navíc. 
Něco na psaní, pokud si budete chtít něco zapsat - např. texty písní, nebo to, co jste se o sobě dozvěděli při cvičeních, rituálech, 
poznámky k Tanci života, Posvátným učením a obřadům, masážím a jiným technikám určeným k léčení apod.....
Léky, které užíváte, náplast, obvaz, obinadlo si vezměte sebou
Toaletní potřeby - toaletní papír, mýdlo, něco na zuby, druhý ručník (jeden do potní chýše). 
Spacák. 
Na sezení v kruhu: Karimatka na sezení/spaní, nebo bobík  (jak to bude s event. špalky nebo kládami nevím). 
Stravování - každý sám - vezměte si sebou potraviny, zbytek se dokoupí v obchodě za Eura, výjimečně vezmou koruny,
ale bude nás hodně a nemusí to tak být. Nejspíše budeme vařit společnou polévku 1x denně, ev. ženy vymyslí něco jiného?
Počítejte s tím, že nejprve vždy symbolicky nakrmíme a napojíme Oheň a poděkujeme za dary Matky Země, které budeme jíst a pít. 
Pokud Máte doma staré nepotřebné deky, nebo prostěradla, malé koberce, vezměte je sebou na zakrytí potní chýše. 
 
Mitakuye Oyasin, všichni jsme příbuzní. 
Objímáme Vás, Ranbir Vlk, Deva Chandra a Luděk Gryžbon za všechny Vraňáky
________________________________________________________________
channupa.jpg
LÉČIVÝ KRUH II.jpg
m s kouřem.jpg
________________________________________________________________
kristina.jpg
PROBUZENÍ - ŠAMAN.STEZKA - III - PLAKÁT POSLEDNÍ.jpg

Leden 2017 - termín bude v sobotu a upřesněníme datum
ŠAMANSKÁ  STEZKA  -  "Probuzení"  1.část nového běhu    Otevřeno veřejnosti

PRAKTICKÝ seminář pro zájemce o šamanské léčebné techniky a medicínskou cestu
Absolventi se mohou připojit ke skupině Vraního kruhu

Program:   Šaman, šamanismus a jeho kosmologie, silové zvíře, očista, šamanské cestování, 
                  Medicínský kruh úvod, Harmonizace tancem života


Sebou:  Volné oblečení, ve kterém se můžete zapotit (ev. triko na převlečení), šátek na oči,
           zápisník a psací potřeby, jídlo, pití /svačiny, oběd/.
               Pokud již máte - silový předmět, chřestidlo, buben. 

 


Program jednitlivých setkání v oddíle "AKCE" - vždy konkrétně k jednotlivým termínům

Místo:  Studentská 1548/26, 736 01 Havířov Podlesí 736 01 (Přístavba zdravotního střediska, vchod za rohem zezadu "Naše místo")
Mapka: https://mapy.cz/s/13rya
MHD Havířov - autobusy číslo:  404, 408, 414, 415 - zastávka Zdravotní středisko na Dlouhé třídě
                                             403, 405, 409, 412 - zastávka Bezručova na Studentské
Jízdní řády linek najdete po rozkliku odkazu mapka: --Červeně je označeno "Naše místo",
                                                                          --modře označeny zastávky autobusů. 
                                                                          --Klikněte na zastávku - vpravo uvidíte linky,
                                                                          --klikněte na vybranou linku a objeví se jízdní řád

viz i www.nasemisto.cz

Termíny:   Budopu upřesněny - leden, únor březen, duben, květen, září, říjen, listopad
                      Je možno zúčastnit se celého cyklu i jednotlivých lekcí. 

Přihlášky:  cestykruhu@wgz.cz,  jispilka@gmail.com,  603 480 321.  Přihláška je platná po zaplacení zálohy. 
Ceny: 
  -- Cyklus pěti setkání   3500 KČ na celý cyklus (=500Kč na setkání) - v ceně je započtena záloha 500KČ při přihlášení,
                                                  zbytek najednou i rozloženě. 
             -- Jednotlivé setkání mimo účast na cyklu 800
 Kč.

             Hotově na místě i převodem - údaje zašlu po přihlášení mailem. 

Těším se na vás,  Ranbir Vlk Jiří Spilka

________________________________________________________________
děti na louce.jpg
Oltář s připomínkou konce, přerpodu a znovuzrození.jpg
wende ya ho.jpg
Svatka a Míra.jpg
labyrint bělá117_IMG_4835_kopie.jpg
2014-04-12 19.14.44.jpg
2011-06-18 20.55.52.jpg
2011-09-03 08.17.17.jpg
____________________________________________
ŠAMANSKÁ STEZKA - Viz cyklus "Probuzení"
                                              semináře v Raškovicích se nyní nekonají
                                              Scházíme se v Havířově - viz výše

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one